Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

31/01/2000 về 27609 sau đó 01/02/2000 về 96098
09/04/2000 về 89609 sau đó 10/04/2000 về 18755
13/05/2000 về 28909 sau đó 14/05/2000 về 51063
21/08/2000 về 03109 sau đó 22/08/2000 về 95404
26/05/2001 về 50109 sau đó 27/05/2001 về 13295
23/09/2001 về 80109 sau đó 24/09/2001 về 17900
29/11/2001 về 99009 sau đó 30/11/2001 về 78573
01/02/2002 về 41809 sau đó 02/02/2002 về 40400
26/02/2002 về 67209 sau đó 27/02/2002 về 77930
08/07/2002 về 48409 sau đó 09/07/2002 về 41144
02/09/2002 về 38809 sau đó 03/09/2002 về 50604
30/12/2002 về 51409 sau đó 31/12/2002 về 05655
26/05/2003 về 32809 sau đó 27/05/2003 về 86115
29/12/2003 về 57009 sau đó 30/12/2003 về 38816
27/07/2004 về 33909 sau đó 28/07/2004 về 49680
03/08/2004 về 28209 sau đó 04/08/2004 về 12595
18/09/2004 về 47909 sau đó 19/09/2004 về 42951
22/09/2004 về 00309 sau đó 23/09/2004 về 99954
12/10/2004 về 39609 sau đó 13/10/2004 về 05117
23/07/2005 về 88609 sau đó 24/07/2005 về 80411
28/02/2006 về 04909 sau đó 01/03/2006 về 12705
13/03/2006 về 70509 sau đó 14/03/2006 về 78556
08/05/2006 về 13509 sau đó 09/05/2006 về 77934
01/10/2006 về 45009 sau đó 02/10/2006 về 67627
07/06/2007 về 82109 sau đó 08/06/2007 về 65370
17/06/2007 về 59409 sau đó 18/06/2007 về 86936
29/07/2007 về 76809 sau đó 30/07/2007 về 34749
20/08/2007 về 54609 sau đó 21/08/2007 về 58458
28/11/2007 về 42509 sau đó 29/11/2007 về 80126
07/01/2008 về 28909 sau đó 08/01/2008 về 33756
05/05/2008 về 65809 sau đó 06/05/2008 về 10436
11/05/2008 về 93509 sau đó 12/05/2008 về 06061
20/08/2008 về 09609 sau đó 21/08/2008 về 23027
22/04/2009 về 99309 sau đó 23/04/2009 về 93250
03/05/2009 về 88409 sau đó 04/05/2009 về 37172
05/06/2009 về 33009 sau đó 06/06/2009 về 64633
06/08/2009 về 08709 sau đó 07/08/2009 về 92218
20/02/2010 về 52009 sau đó 21/02/2010 về 93187
16/04/2010 về 68609 sau đó 17/04/2010 về 81175
29/04/2010 về 55509 sau đó 30/04/2010 về 58533
17/12/2010 về 16509 sau đó 18/12/2010 về 92963
11/05/2011 về 78309 sau đó 12/05/2011 về 59701
26/11/2011 về 12409 sau đó 27/11/2011 về 74832
02/12/2011 về 35009 sau đó 03/12/2011 về 50005
04/01/2012 về 53209 sau đó 05/01/2012 về 59944
05/06/2012 về 82009 sau đó 06/06/2012 về 85725
18/07/2012 về 60909 sau đó 19/07/2012 về 15943
11/09/2012 về 53809 sau đó 12/09/2012 về 61114
02/03/2013 về 50109 sau đó 03/03/2013 về 13019
05/04/2013 về 26909 sau đó 06/04/2013 về 88056
14/07/2013 về 25509 sau đó 15/07/2013 về 81900
26/07/2013 về 82009 sau đó 27/07/2013 về 46216
29/07/2013 về 08309 sau đó 30/07/2013 về 45579
07/09/2013 về 42609 sau đó 08/09/2013 về 51200
06/04/2014 về 56709 sau đó 07/04/2014 về 41768
04/05/2014 về 23309 sau đó 05/05/2014 về 90547
01/09/2014 về 61809 sau đó 02/09/2014 về 71548
11/07/2015 về 48009 sau đó 12/07/2015 về 65874
27/07/2015 về 14709 sau đó 28/07/2015 về 75879
21/11/2015 về 12809 sau đó 22/11/2015 về 23368
23/12/2015 về 01309 sau đó 24/12/2015 về 62710
27/02/2016 về 46409 sau đó 28/02/2016 về 46648
25/06/2016 về 24409 sau đó 26/06/2016 về 71391
04/07/2016 về 26609 sau đó 05/07/2016 về 60071
13/09/2016 về 99709 sau đó 14/09/2016 về 96332
22/09/2016 về 24509 sau đó 23/09/2016 về 21533
14/10/2016 về 90809 sau đó 15/10/2016 về 42118
16/04/2017 về 73309 sau đó 17/04/2017 về 45622
14/06/2017 về 40909 sau đó 15/06/2017 về 38171
30/06/2017 về 56409 sau đó 01/07/2017 về 82721
20/08/2017 về 70509 sau đó 21/08/2017 về 80981
06/10/2017 về 58309 sau đó 07/10/2017 về 29424
26/11/2017 về 55409 sau đó 27/11/2017 về 19011
03/12/2017 về 95809 sau đó 04/12/2017 về 60833
17/01/2018 về 62609 sau đó 18/01/2018 về 41201
06/04/2018 về 76309 sau đó 07/04/2018 về 91498
15/06/2019 về 16509 sau đó 16/06/2019 về 02777
17/07/2019 về 75609 sau đó 18/07/2019 về 85507
12/10/2019 về 31409 sau đó 13/10/2019 về 75348
26/10/2019 về 63309 sau đó 27/10/2019 về 24116
24/02/2020 về 91609 sau đó 25/02/2020 về 37376
12/05/2020 về 35009 sau đó 13/05/2020 về 12795
30/01/2021 về 71209 sau đó 31/01/2021 về 17386
28/08/2021 về 50509 sau đó 29/08/2021 về 58755
18/10/2021 về 11609 sau đó 19/10/2021 về 86847
26/10/2021 về 75309 sau đó 27/10/2021 về 92046
15/12/2021 về 96009 sau đó 16/12/2021 về 43032
26/01/2022 về 98409 sau đó 27/01/2022 về 16440
25/05/2022 về 87109 sau đó 26/05/2022 về 41717
30/07/2022 về 96409 sau đó 31/07/2022 về 50267
25/09/2022 về 59509 sau đó 26/09/2022 về 93712
08/10/2022 về 94309 sau đó 09/10/2022 về 96669
20/08/2023 về 92009 sau đó 21/08/2023 về 27221
19/01/2024 về 14609 sau đó 20/01/2024 về 70964

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 09 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
641212
691121
671172
401323
461472
553861
953761
163483
071771
982012
334112
241811
712221
182911
101682
792741
004563
191141
431251
442052
632751
871721
501272
611362
261581
491701
341541
511801
151042
301731

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
0111012
114129
2866
31188
4111011
510119
68129
7111011
84108
96511

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 1(14 lần) - 7(11 lần) - 4(11 lần) - 3(11 lần) - 0(11 lần) - 5(10 lần) - 6(8 lần) - 2(8 lần) - 9(6 lần) - 8(4 lần)
Chạm đuôi : 6(12 lần) - 1(12 lần) - 5(11 lần) - 8(10 lần) - 7(10 lần) - 4(10 lần) - 0(10 lần) - 3(8 lần) - 2(6 lần) - 9(5 lần)
Tổng : 0(12 lần) - 9(11 lần) - 7(11 lần) - 4(11 lần) - 6(9 lần) - 5(9 lần) - 1(9 lần) - 8(8 lần) - 3(8 lần) - 2(6 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 09 vào Thứ 3

Ngày 27/10/2021 giải đặc biệt về 92046 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 13/05/2020 giải đặc biệt về 12795 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 14/09/2016 giải đặc biệt về 96332 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 12/09/2012 giải đặc biệt về 61114 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 06/06/2012 giải đặc biệt về 85725 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 01/03/2006 giải đặc biệt về 12705 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 13/10/2004 giải đặc biệt về 05117 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 04/08/2004 giải đặc biệt về 12595 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 28/07/2004 giải đặc biệt về 49680 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 27/02/2002 giải đặc biệt về 77930 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 28/02 sau khi ra 09 vào ngày 27/02

Ngày 28/02/2000 giải đặc biệt về 77602 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2
Ngày 28/02/2001 giải đặc biệt về 83217 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8
Ngày 28/02/2002 giải đặc biệt về 65621 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3
Ngày 28/02/2003 giải đặc biệt về 75008 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 28/02/2004 giải đặc biệt về 89324 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6
Ngày 28/02/2005 giải đặc biệt về 64034 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 28/02/2006 giải đặc biệt về 04909 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9
Ngày 28/02/2007 giải đặc biệt về 44722 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 28/02/2008 giải đặc biệt về 29942 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 28/02/2009 giải đặc biệt về 41626 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 28/02/2010 giải đặc biệt về 11636 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 28/02/2011 giải đặc biệt về 48688 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6
Ngày 28/02/2012 giải đặc biệt về 23587 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 28/02/2013 giải đặc biệt về 36897 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 28/02/2014 giải đặc biệt về 67736 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 28/02/2015 giải đặc biệt về 62393 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2
Ngày 28/02/2016 giải đặc biệt về 46648 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 28/02/2017 giải đặc biệt về 83098 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 28/02/2018 giải đặc biệt về 71657 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 28/02/2019 giải đặc biệt về 61214 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 28/02/2020 giải đặc biệt về 45982 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0
Ngày 28/02/2021 giải đặc biệt về 30398 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 28/02/2022 giải đặc biệt về 89075 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2
Ngày 28/02/2023 giải đặc biệt về 55827 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9

Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai là gì

Ngày nay, xổ số ngày càng phát triển trong xã hội với tư cách là một trò chơi. Với hai hình thức là xổ số thường (được tách theo quy mô cấp tỉnh) và xổ số điện tử, người chơi có thể thoải mái lựa chọn loại xổ số tuỳ ý.

Khi chơi xổ số, bên cạnh nhu cầu giải trí thì mọi người cũng rất quan tâm đến giải thưởng. Giải càng cao thì số tiền thưởng càng lớn, vì vậy một bộ phận không nhỏ người chơi mang tâm lý muốn “đổi đời” dựa vào việc đặt cược may mắn.

Kết quả xổ số thường được công bố trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác. Nhờ đó, người chơi nắm bắt thông tin và biết rằng con số mình chọn có tương ứng với con số xuất hiện trong bảng kết quả hay không.

Trong số các giải thưởng, giải đặc biệt là giải có giá trị nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc. Mỗi miền đều có quy định riêng về giá trị giải thưởng nhưng luôn đảm bảo rằng phần thưởng dành cho người trúng giải không hề ít.

Vì là giải đặc biệt nên xác suất trúng thưởng không cao. Do đó, người chơi nên tham gia xổ số với mục đích giải trí đơn thuần, thoải mái, không nên trông mong quá nhiều vào trò chơi này.

Trong quá trình chơi xổ số, người chơi có xu hướng dành nhiều thời gian để dự đoán kết quả xổ số. Họ theo dõi các bảng thống kê như thống kê nhanh, thống kê giải đặc biệt gan cùng nhiều biện pháp khác để phân tích.

Việc quan sát bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai cũng được sử dụng với mục đích đó. Bảng này tổng hợp kết quả đặc biệt về của tất cả các ngày cùng bộ số với ngày mà bạn muốn xem.

Từ đó, bạn sẽ có thêm gợi ý cho bộ số may mắn ngày mai, đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ dự đoán kết quả chính xác. 

Dĩ nhiên, tham khảo bảng tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai chỉ là hình thức giúp bạn lựa chọn con số đúng đắn hơn, còn việc trúng thưởng lại phụ thuộc vào yếu tố may mắn là chủ yếu.

Hầu hết các website uy tín về xổ số kiến thiết đều có chuyên mục này và Xoso360 cũng không ngoại lệ. Thay vì tổng hợp thủ công, người chơi giờ đây có thể truy cập vào trang web để theo dõi dữ liệu một cách nhanh chóng.

Tại sao nên xem tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai ở Xoso360

Trước khi tiến hành xây dựng các chuyên mục, Xoso360 đã tìm hiểu kỹ càng về nhu cầu độc giả. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi tạo ra chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” và phát triển nó đến thời điểm hiện tại.

Đặt trải nghiệm của độc giả ở trung tâm, Xoso360 biết bạn yêu thích những trang thông tin đầy đủ, được trình bày gọn gàng, đặc biệt là đối với thông tin chứa đựng nhiều con số.

Ở trang chuyên mục này, chúng tôi liệt kê thông tin bao gồm: Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai, tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65, thống kê chạm ngày mai, kết quả đặc biệt về thứ hai sau khi ra 65 vào chủ nhật.

Mặc dù nhiều bảng thống kê song tất cả đều được sắp xếp theo trình tự dễ đọc, dễ tìm kiếm. Thậm chí, dữ liệu được thiết kế với màu sắc xanh, đỏ, đen hài hoà, nhấn mạnh con số cần chú ý với các màu nổi bật.

Bên cạnh đó, Xoso360 cài thanh chức năng tìm thông tin theo biên độ ngày, bạn đọc chỉ cần chọn ngày, tháng, bấm nút xem kết quả là tra cứu được dữ liệu.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ vẫn tiếp tục phát triển chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai”. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi thông tin đều uy tín và hy vọng độc giả cảm thấy hữu ích khi truy cập vào trang này.

Xuyên suốt quá trình xây dựng website, Xoso360 đã dành nhiều thời gian, công sức để chỉn chu từng chuyên mục. Chính vì lẽ đó, chúng tôi mong bạn đọc nhiệt tình ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai” nói riêng.