Thống kê theo ngày

Hôm nay là thứ 7 ngày 15 tháng 06 năm 2024

Bạn thống kê tất cả các thứ 7 trong:
Chọn tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
19(5 lần); 22(4 lần); 80(4 lần); 70(3 lần); 15(3 lần); 29(3 lần); 12(3 lần); 87(3 lần); 04(3 lần); 43(2 lần); 92(2 lần); 47(2 lần); 40(2 lần); 94(2 lần); 30(2 lần); 39(2 lần); 55(2 lần); 89(2 lần); 76(2 lần); 83(2 lần); 68(2 lần); 65(2 lần); 82(2 lần); 64(2 lần); 59(2 lần); 49(2 lần); 10(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 7 trong 4 tuần:
67(0 lần); 11(0 lần); 71(0 lần); 72(0 lần); 26(0 lần); 60(0 lần); 54(0 lần); 56(0 lần); 16(0 lần); 74(0 lần);

Hướng dẫn sử dụng