Thống kê tần số nhịp loto

Từ ngày

Đến ngày

Chọn thứ :
Cặp số khảo sát:

 

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
23/02/2024 Thứ 6 G72 3
20/02/2024 Thứ 3 G74 7
13/02/2024 Thứ 3 G00 9
04/02/2024 Chủ nhật G00 4
31/01/2024 Thứ 4 G33 3
28/01/2024 Chủ nhật G36 1

Hướng dẫn sử dụng