Cầu loại loto bạch thủ

Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy

Số ngày

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 28 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 27/02/2024

Đầu 0 00 28 lần 01 18 lần 02 17 lần 03 20 lần 04 12 lần 05 33 lần 06 45 lần 07 46 lần 08 50 lần 09 26 lần
Đầu 1 10 16 lần 11 8 lần 12 10 lần 13 8 lần 14 6 lần 15 15 lần 16 22 lần 17 23 lần 18 31 lần 19 14 lần
Đầu 2 20 37 lần 21 22 lần 22 27 lần 23 35 lần 24 17 lần 25 44 lần 26 53 lần 27 55 lần 28 50 lần 29 31 lần
Đầu 3 30 21 lần 31 15 lần 32 9 lần 33 13 lần 34 4 lần 35 23 lần 36 34 lần 37 33 lần 38 36 lần 39 17 lần
Đầu 4 40 14 lần 41 9 lần 42 7 lần 43 12 lần 44 6 lần 45 15 lần 46 20 lần 47 18 lần 48 25 lần 49 11 lần
Đầu 5 50 28 lần 51 16 lần 52 17 lần 53 17 lần 54 7 lần 55 22 lần 56 39 lần 57 40 lần 58 47 lần 59 20 lần
Đầu 6 60 40 lần 61 29 lần 62 28 lần 63 34 lần 64 24 lần 65 53 lần 66 61 lần 67 70 lần 68 72 lần 69 46 lần
Đầu 7 70 42 lần 71 20 lần 72 25 lần 73 27 lần 74 14 lần 75 44 lần 76 54 lần 77 49 lần 78 73 lần 79 33 lần
Đầu 8 80 27 lần 81 17 lần 82 7 lần 83 11 lần 84 1 lần 85 24 lần 86 35 lần 87 36 lần 88 45 lần 89 8 lần
Đầu 9 90 39 lần 91 27 lần 92 29 lần 93 26 lần 94 15 lần 95 40 lần 96 56 lần 97 65 lần 98 69 lần 99 36 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 27/02/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 3, 27/02/2024
ĐB 36209
G.1 22265
G.2 97620 79071
G.3 17063 61654 47294
39697 85597 98822
G.4 5624 5402 3167 0381
G.5 7878 9350 3316
8097 0986 7762
G.6 378 568 805
G.7 85 80 61 76
Loto : 09, 65, 20, 71, 63, 54, 94, 97, 97, 22, 24, 02, 67, 81, 78, 50, 16, 97, 86, 62, 78, 68, 05, 85, 80, 61, 76
XSMB Thứ 2, 26/02/2024
ĐB 27234
G.1 61620
G.2 29442 71430
G.3 71285 37989 62482
67475 65703 34114
G.4 4653 9878 4471 1839
G.5 0133 7292 8297
0646 4652 3382
G.6 424 832 419
G.7 63 88 24 56
Loto : 34, 20, 42, 30, 85, 89, 82, 75, 03, 14, 53, 78, 71, 39, 33, 92, 97, 46, 52, 82, 24, 32, 19, 63, 88, 24, 56
XSMB Chủ Nhật, 25/02/2024
ĐB 15545
G.1 85710
G.2 17410 30692
G.3 77641 63547 40180
61070 59567 02946
G.4 5607 7989 8806 1262
G.5 0689 4410 5587
5247 7619 8861
G.6 204 487 280
G.7 16 06 98 51
Loto : 45, 10, 10, 92, 41, 47, 80, 70, 67, 46, 07, 89, 06, 62, 89, 10, 87, 47, 19, 61, 04, 87, 80, 16, 06, 98, 51
XSMB Thứ 7, 24/02/2024
ĐB 57333
G.1 81369
G.2 30504 76199
G.3 33651 22945 66456
46182 39290 34970
G.4 7837 6860 3636 6890
G.5 1619 7224 1740
4222 1496 0442
G.6 247 752 331
G.7 43 44 35 45
Loto : 33, 69, 04, 99, 51, 45, 56, 82, 90, 70, 37, 60, 36, 90, 19, 24, 40, 22, 96, 42, 47, 52, 31, 43, 44, 35, 45