XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần 22/02/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
73
68
81
G.7
267
791
170
G.6
1280
7236
1292
1243
6241
9479
8861
1986
1312
G.5
8003
6925
8991
G.4
90750
51158
35890
81861
81532
99425
17342
72156
18634
00553
41689
28329
86092
05249
98194
20844
60920
58567
85147
63824
71643
G.3
41563
10409
02023
28134
65867
89686
G.2
40327
74738
86265
G.1
53477
31450
35300
ĐB
764175
962539
772404
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03, 09 00, 04
1 12
2 25, 27 23, 25, 29 20, 24
3 32, 36 34(2), 38, 39
4 42 41, 43, 49 43, 44, 47
5 50, 58 50, 53, 56
6 61, 63, 67 68 61, 65, 67(2)
7 73, 75, 77 79 70
8 80 89 81, 86(2)
9 90, 92 91, 92 91, 94

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Tuần Rồi 15/02/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
34
63
34
G.7
478
874
279
G.6
1576
7479
2161
3525
0601
0736
6542
1032
5290
G.5
3721
7553
6701
G.4
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
97431
05985
16763
50772
86408
71517
53705
21385
13056
27515
51874
29720
82980
28545
G.3
79900
22396
14782
95662
27754
12420
G.2
59364
21157
29875
G.1
18051
98030
99318
ĐB
831043
186526
374629
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00 01, 05, 08 01
1 17 15, 18
2 21 25, 26 20(2), 29
3 34 30, 31, 36 32, 34
4 43 42, 45
5 51, 53 53, 57 54, 56
6 61, 64 62, 63(2)
7 76, 78(2), 79 72, 74 74, 75, 79
8 82, 86, 87 82, 85 80, 85
9 93(2), 96 90

Kết Quả XSMN T5 08/02/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
08
99
48
G.7
738
612
052
G.6
9138
3781
2073
8240
3877
3750
1911
4717
3461
G.5
6273
0129
8674
G.4
54606
34070
61606
44151
77942
23503
26216
96194
90523
88229
70911
83976
28660
91341
38444
58421
52193
62228
18791
59275
92611
G.3
23047
56472
44547
67309
24076
81978
G.2
98608
13160
64077
G.1
28150
60905
66713
ĐB
110946
025605
167566
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03, 06(2), 08(2) 05(2), 09
1 16 11, 12 11(2), 13, 17
2 23, 29(2) 21, 28
3 38(2)
4 42, 46, 47 40, 41, 47 44, 48
5 50, 51 50 52
6 60(2) 61, 66
7 70, 72, 73(2) 76, 77 74, 75, 76, 77, 78
8 81
9 94, 99 91, 93

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 01/02/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
48
13
84
G.7
371
027
048
G.6
9058
5448
0772
4084
3837
2270
4835
2934
5092
G.5
3652
4487
8524
G.4
92056
43180
13839
37739
22470
15171
99405
97095
21524
98958
31812
64080
34310
96504
28051
93260
62645
86369
56176
59018
03659
G.3
21379
47390
70709
79465
75967
05272
G.2
18490
63253
94379
G.1
60233
15970
13479
ĐB
398050
549159
195536
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 05 04, 09
1 10, 12, 13 18
2 24, 27 24
3 33, 39(2) 37 34, 35, 36
4 48(2) 45, 48
5 50, 52, 56, 58 53, 58, 59 51, 59
6 65 60, 67, 69
7 70, 71(2), 72, 79 70(2) 72, 76, 79(2)
8 80 80, 84, 87 84
9 90(2) 95 92

Kết Quả XSMN Thứ 5 25/01/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
73
48
30
G.7
653
823
196
G.6
4833
3944
7101
0008
5473
3659
0995
7331
0767
G.5
3820
7013
3815
G.4
83996
11122
45205
91240
66391
37562
10874
20488
98545
97417
04021
83124
45038
83825
96970
63105
78962
24949
48059
97880
10872
G.3
70152
90511
77492
30130
07707
92998
G.2
37036
48784
50341
G.1
41009
97154
90363
ĐB
089436
742678
613460
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01, 05, 09 08 05, 07
1 11 13, 17 15
2 20, 22 21, 23, 24, 25
3 33, 36(2) 30, 38 30, 31
4 40, 44 45, 48 41, 49
5 52, 53 54, 59 59
6 62 60, 62, 63, 67
7 73, 74 73, 78 70, 72
8 84, 88 80
9 91, 96 92 95, 96, 98

Xổ Số Miền Nam Thứ 5 18/01/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
39
49
87
G.7
139
724
190
G.6
9823
4610
0772
1520
5950
1920
4975
9789
1765
G.5
5050
8828
3606
G.4
99878
88417
90693
05724
04499
91620
21551
74069
40125
92730
67924
39838
93736
70974
82194
76002
70167
49388
76490
02125
88154
G.3
76390
16613
22761
29644
78449
98784
G.2
21082
80096
14919
G.1
45605
52020
34468
ĐB
487423
993362
567982
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 05 02, 06
1 10, 13, 17 19
2 20, 23(2), 24 20(3), 24(2), 25, 28 25
3 39(2) 30, 36, 38
4 44, 49 49
5 50, 51 50 54
6 61, 62, 69 65, 67, 68
7 72, 78 74 75
8 82 82, 84, 87, 88, 89
9 90, 93, 99 96 90(2), 94

KQXSMN Thứ 5 11/01/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
63
64
80
G.7
516
939
453
G.6
9175
5116
2717
1911
1965
1314
2095
2864
4844
G.5
8931
2538
7570
G.4
93034
37353
73645
88505
38131
66263
21161
66085
13231
69497
00994
48994
38647
91997
11345
30441
96498
32843
14320
01078
81723
G.3
54361
70423
14794
47156
51224
70899
G.2
84488
31721
38037
G.1
63387
44488
99469
ĐB
461875
934958
056279
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 05
1 16(2), 17 11, 14
2 23 21 20, 23, 24
3 31(2), 34 31, 38, 39 37
4 45 47 41, 43, 44, 45
5 53 56, 58 53
6 61(2), 63(2) 64, 65 64, 69
7 75(2) 70, 78, 79
8 87, 88 85, 88 80
9 94(3), 97(2) 95, 98, 99

KQSXMN Thứ Năm 04/01/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
95
31
21
G.7
152
519
023
G.6
5941
9173
5656
9139
9205
4740
9514
8226
9027
G.5
6041
1842
1386
G.4
13649
19290
56692
87940
27063
50087
91262
89133
02529
26804
17231
46535
61662
09991
17701
38183
10195
06543
88723
16187
62235
G.3
87778
89631
18773
69133
78556
96094
G.2
72699
21661
96488
G.1
95764
40440
50447
ĐB
521804
411630
053455
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04 04, 05 01
1 19 14
2 29 21, 23(2), 26, 27
3 31 30, 31(2), 33(2), 35, 39 35
4 40, 41(2), 49 40(2), 42 43, 47
5 52, 56 55, 56
6 62, 63, 64 61, 62
7 73, 78 73
8 87 83, 86, 87, 88
9 90, 92, 95, 99 91 94, 95

Kết Quả SXMN T5 28/12/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
87
68
00
G.7
076
260
774
G.6
3445
1577
6116
0543
5552
9080
1459
4822
5405
G.5
6801
4146
1910
G.4
56263
34133
21225
02892
18524
97574
41171
28991
56049
07763
10994
51461
26490
70375
21498
98711
85249
73553
16431
64877
05400
G.3
68032
93716
01648
32727
44563
67123
G.2
91881
06706
21747
G.1
70045
01673
11041
ĐB
057647
090154
847442
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01 06 00(2), 05
1 16(2) 10, 11
2 24, 25 27 22, 23
3 32, 33 31
4 45(2), 47 43, 46, 48, 49 41, 42, 47, 49
5 52, 54 53, 59
6 63 60, 61, 63, 68 63
7 71, 74, 76, 77 73, 75 74, 77
8 81, 87 80
9 92 90, 91, 94 98

Kết Quả SXMN Thứ 5 21/12/2023

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
79
14
87
G.7
235
472
966
G.6
4714
5162
4272
3131
8115
6566
4277
3284
3200
G.5
8128
1881
8591
G.4
50529
30899
80469
28624
82334
61345
09445
88327
05602
96296
71578
03268
90976
48241
03732
40659
83345
53178
69911
23552
14342
G.3
17917
56126
37669
30522
71998
04621
G.2
25102
43592
88260
G.1
44098
56615
54718
ĐB
646578
462487
729672
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 02 02 00
1 14, 17 14, 15(2) 11, 18
2 24, 26, 28, 29 22, 27 21
3 34, 35 31 32
4 45(2) 41 42, 45
5 52, 59
6 62, 69 66, 68, 69 60, 66
7 72, 78, 79 72, 76, 78 72, 77, 78
8 81, 87 84, 87
9 98, 99 92, 96 91, 98

XSMN Thứ 5, Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần, SXMN Thu 5, KQXSMN Thu 5 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu nam, xs mn t5 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần - KQXSMN Thu 5 là gì?

- Xổ số miền nam thứ năm hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h 15 phút mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 5 mở thưởng bởi đài Xổ số An Giang, đài xổ số tây ninh và nhà đài xổ số bình thuận

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 5 chính xác 100% tại kết quả kết quả sổ xố của trang kqxsmt.vip

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 5 qua các từ khóa: xsmn thu 5 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 5, kqxsmn thu 5, xsmnthu5, xsmn t5, kqxs thu 5, xsthu5 ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại Xo so mien Nam đầy đủ và chính xác.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 5 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần