XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần 13/06/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
66
70
40
G.7
506
578
804
G.6
1975
9598
5550
5762
1974
9945
9009
8269
6226
G.5
2123
8741
0446
G.4
42107
48198
22172
19520
40710
89817
00957
99974
91504
02345
17595
21499
27161
41437
33959
83808
49695
56892
09727
55603
61864
G.3
34750
01939
64895
15941
86443
11006
G.2
92265
41846
90223
G.1
58281
11512
76930
ĐB
186832
154433
582311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 06, 07 04 03, 04, 06, 08, 09
1 10, 17 12 11
2 20, 23 23, 26, 27
3 32, 39 33, 37 30
4 41(2), 45(2), 46 40, 43, 46
5 50(2), 57 59
6 65, 66 61, 62 64, 69
7 72, 75 70, 74(2), 78
8 81
9 98(2) 95(2), 99 92, 95

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Tuần Rồi 06/06/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
00
93
88
G.7
100
670
347
G.6
0743
0793
7877
6601
1231
3616
3442
4286
5307
G.5
7807
9704
2497
G.4
77921
51291
26107
34326
03333
78283
99980
89370
13061
99402
71162
00766
02991
21219
45520
50700
15241
71780
84134
15882
56208
G.3
44785
57365
14865
42497
77880
98407
G.2
96787
13036
84370
G.1
28563
93497
21373
ĐB
012022
320999
049816
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00(2), 07(2) 01, 02, 04 00, 07(2), 08
1 16, 19 16
2 21, 22, 26 20
3 33 31, 36 34
4 43 41, 42, 47
5
6 63, 65 61, 62, 65, 66
7 77 70(2) 70, 73
8 80, 83, 85, 87 80(2), 82, 86, 88
9 91, 93 91, 93, 97(2), 99 97

Kết Quả XSMN T5 30/05/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
41
79
81
G.7
774
701
276
G.6
6354
7421
6045
4173
1433
9859
2983
0215
5055
G.5
3860
7285
6916
G.4
12634
92941
60028
02228
68334
45130
68001
17998
61705
14702
47549
09570
03201
77375
95878
97984
57653
87306
16809
51906
18619
G.3
60511
31880
74747
05359
54906
75394
G.2
80167
98379
44584
G.1
81965
04751
57543
ĐB
863973
284641
495466
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01 01(2), 02, 05 06(3), 09
1 11 15, 16, 19
2 21, 28(2)
3 30, 34(2) 33
4 41(2), 45 41, 47, 49 43
5 54 51, 59(2) 53, 55
6 60, 65, 67 66
7 73, 74 70, 73, 75, 79(2) 76, 78
8 80 85 81, 83, 84(2)
9 98 94

Xổ Số Miền Nam Thứ Năm 23/05/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
32
54
16
G.7
279
491
060
G.6
8104
5159
3122
4252
0848
0316
8942
8760
4014
G.5
0233
7018
5686
G.4
75049
78536
78546
12924
18035
61144
56559
23699
55722
73854
15997
29883
71219
60952
84100
28763
73367
57982
69673
74615
50497
G.3
91422
14227
27085
35613
15405
53446
G.2
02819
37220
68924
G.1
38186
10544
74348
ĐB
676628
616286
762189
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04 00, 05
1 19 13, 16, 18, 19 14, 15, 16
2 22(2), 24, 27, 28 20, 22 24
3 32, 33, 35, 36
4 44, 46, 49 44, 48 42, 46, 48
5 59(2) 52(2), 54(2)
6 60(2), 63, 67
7 79 73
8 86 83, 85, 86 82, 86, 89
9 91, 97, 99 97

Kết Quả XSMN Thứ 5 16/05/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
64
54
43
G.7
550
901
697
G.6
1910
5083
4179
7658
5991
7677
6765
0332
1815
G.5
1416
6421
5810
G.4
85609
31974
42304
61726
82483
90097
28723
41996
70073
65116
07819
88987
22731
77722
28687
10711
19985
74960
60092
99220
33469
G.3
91633
17830
82113
81726
86031
81420
G.2
50064
92730
76557
G.1
45165
15283
56131
ĐB
001084
627275
501116
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04, 09 01
1 10, 16 13, 16, 19 10, 11, 15, 16
2 23, 26 21, 22, 26 20(2)
3 30, 33 30, 31 31(2), 32
4 43
5 50 54, 58 57
6 64(2), 65 60, 65, 69
7 74, 79 73, 75, 77
8 83(2), 84 83, 87 85, 87
9 97 91, 96 92, 97

Xổ Số Miền Nam Thứ 5 09/05/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
56
62
20
G.7
607
305
719
G.6
4440
5286
0799
9233
6681
6508
9433
6260
5552
G.5
8409
7808
8062
G.4
54269
47393
34054
78530
78031
61904
20461
71773
13945
46503
45694
89312
34515
88910
29542
47079
42163
16535
27197
89026
80610
G.3
11727
85350
99316
68813
19429
44381
G.2
26721
49941
33239
G.1
30239
77216
02797
ĐB
773364
737385
440827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04, 07, 09 03, 05, 08(2)
1 10, 12, 13, 15, 16(2) 10, 19
2 21, 27 20, 26, 27, 29
3 30, 31, 39 33 33, 35, 39
4 40 41, 45 42
5 50, 54, 56 52
6 61, 64, 69 62 60, 62, 63
7 73 79
8 86 81, 85 81
9 93, 99 94 97(2)

KQXSMN Thứ 5 02/05/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
78
90
51
G.7
875
048
393
G.6
9957
7642
5401
2692
9882
0523
5729
9652
7237
G.5
7121
2298
5892
G.4
53888
16021
44386
96623
28029
07542
34219
16124
76301
13902
46254
51079
11020
49200
32985
51259
18697
31083
47596
07555
28349
G.3
57230
84764
46013
54945
18247
11730
G.2
93838
82093
93901
G.1
00057
91469
20640
ĐB
179433
459151
922138
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01 00, 01, 02 01
1 19 13
2 21(2), 23, 29 20, 23, 24 29
3 30, 33, 38 30, 37, 38
4 42(2) 45, 48 40, 47, 49
5 57(2) 51, 54 51, 52, 55, 59
6 64 69
7 75, 78 79
8 86, 88 82 83, 85
9 90, 92, 93, 98 92, 93, 96, 97

KQSXMN Thứ Năm 25/04/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
32
75
02
G.7
977
080
886
G.6
4323
2868
7530
2748
4646
0861
5398
4559
8844
G.5
6704
6719
4937
G.4
55283
09924
66226
35568
97495
96877
96584
10396
31724
39329
18240
91204
99859
47458
77385
54841
86633
09711
18141
63604
95745
G.3
20709
95268
63737
60896
28735
86066
G.2
67879
00661
24858
G.1
62931
02658
85162
ĐB
026380
766312
825699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 04, 09 04 02, 04
1 12, 19 11
2 23, 24, 26 24, 29
3 30, 31, 32 37 33, 35, 37
4 40, 46, 48 41(2), 44, 45
5 58(2), 59 58, 59
6 68(3) 61(2) 62, 66
7 77(2), 79 75
8 80, 83, 84 80 85, 86
9 95 96(2) 98, 99

Kết Quả SXMN T5 18/04/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
27
48
31
G.7
683
988
685
G.6
7973
6201
8631
9531
9509
5632
0499
6833
8640
G.5
8082
2116
7496
G.4
70100
12924
66356
27272
62110
72662
41592
94284
82524
78289
51188
12652
83556
25800
02395
30117
08506
33472
19616
15467
36058
G.3
25509
30716
57263
99978
52305
69385
G.2
86043
68799
17567
G.1
29299
59420
84817
ĐB
134358
775821
659442
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00, 01, 09 00, 09 05, 06
1 10, 16 16 16, 17(2)
2 24, 27 20, 21, 24
3 31 31, 32 31, 33
4 43 48 40, 42
5 56, 58 52, 56 58
6 62 63 67(2)
7 72, 73 78 72
8 82, 83 84, 88(2), 89 85(2)
9 92, 99 99 95, 96, 99

Kết Quả SXMN Thứ 5 11/04/2024

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8
00
41
88
G.7
669
673
369
G.6
0206
6114
5822
8907
2361
3430
1464
8333
9756
G.5
8682
9415
1043
G.4
60520
43851
79420
44585
84774
75146
43425
87166
66017
76128
33577
57596
41936
77316
88693
41064
57262
08728
44717
22871
01116
G.3
50400
55097
78394
52178
45877
33638
G.2
85576
38917
00012
G.1
81313
54600
52841
ĐB
553973
281284
209528
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00(2), 06 00, 07
1 13, 14 15, 16, 17(2) 12, 16, 17
2 20(2), 22, 25 28 28(2)
3 30, 36 33, 38
4 46 41 41, 43
5 51 56
6 69 61, 66 62, 64(2), 69
7 73, 74, 76 73, 77, 78 71, 77
8 82, 85 84 88
9 97 94, 96 93

XSMN Thứ 5, Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần, SXMN Thu 5, KQXSMN Thu 5 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu nam, xs mn t5 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần - KQXSMN Thu 5 là gì?

- Xổ số miền nam thứ năm hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h 15 phút mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 5 mở thưởng bởi đài Xổ số An Giang, đài xổ số tây ninh và nhà đài xổ số bình thuận

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 5 chính xác 100% tại kết quả kết quả sổ xố của trang kqxsmt.vip

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 5 qua các từ khóa: xsmn thu 5 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 5, kqxsmn thu 5, xsmnthu5, xsmn t5, kqxs thu 5, xsthu5 ...

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại Xo so mien Nam đầy đủ và chính xác.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 5 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số. Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần

XSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần