XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay Theo Tỉnh

Kết Quả Xổ Số Miền Nam Theo Thứ

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần 26/02/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
73
83
11
G.7
258
649
188
G.6
4512
1354
0977
4724
0987
0326
0770
0772
8599
G.5
8781
7632
2788
G.4
25497
60454
77191
59386
40847
89945
31806
86713
70023
98294
36597
92267
98679
43406
96708
49943
77445
54469
52606
61180
75441
G.3
00926
95089
06176
13490
80951
58667
G.2
12290
89129
87961
G.1
26661
59582
67658
ĐB
988909
111134
906186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 06, 09 06 06, 08
1 12 13 11
2 26 23, 24, 26, 29
3 32, 34
4 45, 47 49 41, 43, 45
5 54(2), 58 51, 58
6 61 67 61, 67, 69
7 73, 77 76, 79 70, 72
8 81, 86, 89 82, 83, 87 80, 86, 88(2)
9 90, 91, 97 90, 94, 97 99

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Tuần Rồi 19/02/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
99
92
43
G.7
075
495
207
G.6
9048
3459
1867
8208
0098
8123
7407
2905
8650
G.5
8167
5263
4675
G.4
88707
98442
29162
73894
38802
07434
83136
22544
67114
30752
44123
02419
98098
22650
77172
12411
29861
70105
74333
44086
28897
G.3
21121
57898
81168
12095
96611
75655
G.2
33324
87035
43853
G.1
15989
26974
72292
ĐB
172724
361025
627736
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 02, 07 08 05(2), 07(2)
1 14, 19 11(2)
2 21, 24(2) 23(2), 25
3 34, 36 35 33, 36
4 42, 48 44 43
5 59 50, 52 50, 53, 55
6 62, 67(2) 63, 68 61
7 75 74 72, 75
8 89 86
9 94, 98, 99 92, 95(2), 98(2) 92, 97

Kết Quả XSMN T2 12/02/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
37
87
37
G.7
501
948
988
G.6
9590
5004
7980
2774
5946
7270
7346
8076
6625
G.5
3201
9642
8016
G.4
34719
31615
89293
91841
13568
93396
54828
74624
56214
36980
39341
40748
31672
72236
10257
89654
24639
61275
47629
67391
37612
G.3
43258
04131
14149
86922
01246
77730
G.2
63095
60486
63736
G.1
06495
00289
78832
ĐB
433361
659427
261568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01(2), 04
1 15, 19 14 12, 16
2 28 22, 24, 27 25, 29
3 31, 37 36 30, 32, 36, 37, 39
4 41 41, 42, 46, 48(2), 49 46(2)
5 58 54, 57
6 61, 68 68
7 70, 72, 74 75, 76
8 80 80, 86, 87, 89 88
9 90, 93, 95(2), 96 91

Xổ Số Miền Nam Thứ Hai 05/02/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
13
45
44
G.7
270
628
827
G.6
9163
8353
5506
3224
6978
6477
2085
7413
1287
G.5
9675
6213
4140
G.4
84173
19512
60946
79102
60199
50838
18536
11200
24558
32647
69076
66865
49945
84541
94881
52333
74642
18358
22961
50363
84556
G.3
68322
79038
88878
29537
85414
82658
G.2
16472
72389
74561
G.1
25103
35915
36385
ĐB
983646
215543
219975
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 02, 03, 06 00
1 12, 13 13, 15 13, 14
2 22 24, 28 27
3 36, 38(2) 37 33
4 46(2) 41, 43, 45(2), 47 40, 42, 44
5 53 58 56, 58(2)
6 63 65 61(2), 63
7 70, 72, 73, 75 76, 77, 78(2) 75
8 89 81, 85(2), 87
9 99

Kết Quả XSMN Thứ 2 29/01/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
58
33
62
G.7
968
369
611
G.6
9597
7106
9330
6589
7286
9298
6656
8555
8931
G.5
8620
0772
4971
G.4
03725
90537
74819
31356
02831
96983
58898
04065
15968
93649
47270
10533
14458
73077
03148
35314
39145
47890
82679
51291
12425
G.3
18114
80292
36217
82434
10695
19594
G.2
33927
82819
40539
G.1
14199
66290
80256
ĐB
046413
252764
271422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 06
1 13, 14, 19 17, 19 11, 14
2 20, 25, 27 22, 25
3 30, 31, 37 33(2), 34 31, 39
4 49 45, 48
5 56, 58 58 55, 56(2)
6 68 64, 65, 68, 69 62
7 70, 72, 77 71, 79
8 83 86, 89
9 92, 97, 98, 99 90, 98 90, 91, 94, 95

Xổ Số Miền Nam Thứ 2 22/01/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
57
93
89
G.7
159
744
970
G.6
2598
9725
5388
7611
1547
9312
0585
3598
0106
G.5
1309
1237
9497
G.4
95857
19139
46833
41162
18701
51000
95811
98899
36921
85535
75074
07059
24586
60979
77434
11541
57258
91177
71408
28577
42439
G.3
67438
36498
78777
36932
53125
19015
G.2
56153
65890
72682
G.1
96362
57775
28717
ĐB
121543
383815
063778
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 01, 09 06, 08
1 11 11, 12, 15 15, 17
2 25 21 25
3 33, 38, 39 32, 35, 37 34, 39
4 43 44, 47 41
5 53, 57(2), 59 59 58
6 62(2)
7 74, 75, 77, 79 70, 77(2), 78
8 88 86 82, 85, 89
9 98(2) 90, 93, 99 97, 98

KQXSMN Thứ 2 15/01/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
97
86
82
G.7
831
577
400
G.6
0424
7857
5755
6546
6724
8266
1082
2478
8182
G.5
8457
0976
4167
G.4
14576
80905
48885
60474
56679
53372
31091
25138
50939
31338
03074
86621
47158
77398
56440
63523
97696
26096
29883
38897
08440
G.3
06172
05926
64881
41990
80650
65410
G.2
22508
32225
49798
G.1
95132
51502
97100
ĐB
184783
473495
492570
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 08 02 00(2)
1 10
2 24, 26 21, 24, 25 23
3 31, 32 38(2), 39
4 46 40(2)
5 55, 57(2) 58 50
6 66 67
7 72(2), 74, 76, 79 74, 76, 77 70, 78
8 83, 85 81, 86 82(3), 83
9 91, 97 90, 95, 98 96(2), 97, 98

KQSXMN Thứ Hai 08/01/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
34
97
64
G.7
364
116
608
G.6
1291
6519
9477
6506
9350
6745
4034
4226
9012
G.5
1739
6451
0181
G.4
47010
75728
77917
43266
20000
90849
88409
76694
49980
65068
14198
24034
82886
72777
32439
75681
94300
39404
55557
09501
94132
G.3
27891
06501
24303
82902
32666
02889
G.2
01689
28553
56623
G.1
08276
12445
41588
ĐB
037227
600981
657088
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 01, 09 02, 03, 06 00, 01, 04, 08
1 10, 17, 19 16 12
2 27, 28 23, 26
3 34, 39 34 32, 34, 39
4 49 45(2)
5 50, 51, 53 57
6 64, 66 68 64, 66
7 76, 77 77
8 89 80, 81, 86 81(2), 88(2), 89
9 91(2) 94, 97, 98

Kết Quả SXMN T2 01/01/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
60
10
84
G.7
578
381
096
G.6
6936
6205
0338
1846
0901
5749
8709
1042
0716
G.5
9709
9273
5665
G.4
73080
93947
97910
69538
48344
53353
42071
47638
12065
76748
96187
64030
42408
63647
33395
96510
60949
15395
06598
13436
55811
G.3
13738
83427
01007
16843
66596
63777
G.2
27410
54371
51662
G.1
95797
44005
78234
ĐB
822009
664781
979537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 09(2) 01, 05, 07, 08 09
1 10(2) 10 10, 11, 16
2 27
3 36, 38(3) 30, 38 34, 36, 37
4 44, 47 43, 46, 47, 48, 49 42, 49
5 53
6 60 65 62, 65
7 71, 78 71, 73 77
8 80 81(2), 87 84
9 97 95(2), 96(2), 98

Kết Quả SXMN Thứ 2 25/12/2023

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8
57
59
42
G.7
008
013
101
G.6
4872
3657
4319
3058
9072
9721
8783
6618
9843
G.5
7913
8317
8733
G.4
00310
22738
06519
37912
33166
73645
73933
77549
79324
39639
28071
50595
96502
88642
62938
41817
36338
76605
19217
77177
92456
G.3
90297
99040
58167
06554
03749
15070
G.2
79637
72972
48366
G.1
27096
37918
85806
ĐB
012082
221165
500370
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 08 02 01, 05, 06
1 10, 12, 13, 19(2) 13, 17, 18 17(2), 18
2 21, 24
3 33, 37, 38 39 33, 38(2)
4 40, 45 42, 49 42, 43, 49
5 57(2) 54, 58, 59 56
6 66 65, 67 66
7 72 71, 72(2) 70(2), 77
8 82 83
9 96, 97 95

XSMN Thứ 2, Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần, SXMN Thu 2, KQXSMN Thu 2 được cập nhật vào lúc 16 giờ 15p. Ket qua xo so kien thiet mien nam thu hai, xs mn t2 được cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất từ trường quay tại KQXS, cùng đón xem ngay!

XSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần - KQXSMN Thu 2 là gì?

- Xổ số miền nam thứ hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h15 thứ hai mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.

- XSMN thứ 2 mở thưởng bởi đài Tp Hồ Chí Minh ký hiệu là XSHCM, Đồng Tháp ký hiệu XSDT, Cà Mau ký hiệu XSCM.

- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ hai hàng tuần rất chi là chính xác 100% tại kết quả soxo.

- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 2 của thảnh phố qua các từ khóa: xsmn thu 2 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 2, kqxsmn thu 2, xsmnthu2, xsmn t2, kqxs thu 2, xsthu2 ...xem nhanh xổ số thứ hai hàng tuần, tuần rồi và tuần trước

- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XSMN. Chúc các bạn theo dõi xổ số miền nam thứ 2 hàng tuần ngày hôm nay đỏ đỏ đỏ. Kế tiếp hôm nay sẽ là xổ số miền nam thứ ba.

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 2 hàng tuần như thế nào?

Nếu như ở Xổ số miền Bắc có 7 giải thì miền trung và miền Nam có 8 giải quay số.Mỗi lần mở thưởng, xổ số miền nam sẽ có những giải như sau:

- Giải đặc biệt: Có 1 giải với giá trị 1 giải thưởng 2.000.000.000 VND ( hai tỷ đồng ). 

- Giải nhất: Có 1 giải nhất với giá trị 1 giải thưởng 30.000.000 VND ( ba mươi triệu đồng )

- Giải nhì: Có 1 giải nhì với giá trị 1 giải thưởng 15.000.000 VND ( mười năm triệu đồng )

- Giải ba: Có 2 giải ba với giá trị 1 giải thưởng 10.000.000 VND ( mười triệu đồng )

- Giải tư: Có 7 giải tư với giá trị 1 giải thưởng 3.000.000 VND ( ba triệu đồng )

- Giải năm: Có 10 giải năm với giá trị 1 giải thưởng 1.000.000 VND ( một triệu đồng )

- Giải sáu: Có 30 giải sáu với giá trị 1 giải thưởng 400.000 VND ( bốn trăm nghìn đồng )

- Giải bảy: Có 100 giải bảy với giá trị 1 giải thưởng 200.000 VND ( Hai trăm nghìn đồng )

- Giải tám: có 1000 giải tám với giá trị 1 giải thưởng 100.000 VND ( một trăm nghìn đồng)

- Giải khuyến khích: có 45 giải khuyến khích với giá trị 1 giải thưởng 6.000.000 VND ( sáu triệu đồng )

- Giải phụ: có 9 giải phụ với giá trị 1 giải thưởng 50.000.000 VND ( năm mươi triệu đồng)

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt là các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích là các vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Xem thêm:

XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần

XSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần

XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần