Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 23/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
55,896,580,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001163
04 17 19 27 28 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 55,896,580,500
Giải nhất 49 10,000,000
Giải nhì 1,873 300,000
Giải ba 30,676 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 16/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
40,113,943,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001160
06 10 16 20 40 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 40,113,943,000
Giải nhất 30 10,000,000
Giải nhì 1,612 300,000
Giải ba 26,434 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 09/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,679,187,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001158
17 21 24 25 39 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 26,679,187,500
Giải nhất 35 10,000,000
Giải nhì 1,307 300,000
Giải ba 21,997 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 02/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,772,445,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001155
01 15 29 31 32 34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 21,772,445,000
Giải nhất 14 10,000,000
Giải nhì 861 300,000
Giải ba 16,457 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 26/01/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,171,568,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001152
08 19 22 27 31 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,171,568,000
Giải nhất 23 10,000,000
Giải nhì 955 300,000
Giải ba 15,485 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 19/01/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
48,351,151,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001149
08 15 20 24 43 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 48,351,151,000
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,397 300,000
Giải ba 24,768 30,000