Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 21/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
50,440,757,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001162
02 08 14 19 24 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 50,440,757,500
Giải nhất 62 10,000,000
Giải nhì 2,039 300,000
Giải ba 31,908 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 14/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,490,259,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001159
08 09 11 12 40 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 35,490,259,000
Giải nhất 36 10,000,000
Giải nhì 1,388 300,000
Giải ba 23,756 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 07/02/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,679,187,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001157
17 21 24 25 39 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 26,679,187,500
Giải nhất 35 10,000,000
Giải nhì 1,307 300,000
Giải ba 21,997 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 31/01/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,563,269,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001154
09 11 15 35 38 41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19,563,269,500
Giải nhất 26 10,000,000
Giải nhì 1,174 300,000
Giải ba 18,807 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 24/01/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,729,627,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001151
07 27 30 36 39 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 14,729,627,500
Giải nhất 22 10,000,000
Giải nhì 1,024 300,000
Giải ba 16,352 30,000

Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 17/01/2024

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
43,773,001,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001148
14 19 21 36 43 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 43,773,001,000
Giải nhất 16 10,000,000
Giải nhì 1,395 300,000
Giải ba 23,438 30,000